Testsida

 Betalning av medelmsavgift

 Årsavgiften är för :


 Vuxen (> 16 år)    100 kr / år 

 Junior ( tom 16 år )  50 kr/år

Familj : 250 kr /år

Ständigt medelmsskap : 1000 kr

Betala till postgiro 480 34 84 - 7 alternativt Swisha : 1234945374

Meddela namn på person som avses